ZA INVESTITORE

Mezzanine partners - Revidirani financijski izvještaj za 2023. g. 

Mezzanine partners - Izvještaj o kapitalu za 2023. g.

Mezzanine partners - Revidirani financijski izvještaj za 2022. g.

Mezzanine partners - Izvještaj o kapitalu za 2022. g.

Mezzanine partners - Revidirani financijski izvještaj za 2021. g.

Mezzanine partners - Izvještaj o kapitalu za 2021. g.

Mezzanine Partners d.d.

Mezzanine Debt Fund

Izjava društva objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba EU 2019/2088)

Izjava društva

Izjava o neuzimanju u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Izjava društva