Fond će ulagati u mala, srednja i Mid-Caps poduzeća u njihovoj fazi širenja i rasta u obliku dugoročnih dužničkih instrumenata, strukturiranih kao podređena komponenta potencijalno s ugrađenim elementom kapitala.

 • Fokus

  Poduzeća sa sjedištem u Hrvatskoj

  U privatnom vlasništvu u fazi širenja i/ili rasta

  Mala, srednja i Mid-Caps poduzeća

 • Isključuje

  Ulaganje u nekretnine

  Rana faza (seed ili start up) 

  Predstečaj, financijsko restrukturiranje za poduzeća u teškoćama

  Duhan, financije, naoružanje 

 • Financijski instrument

  Mezzanine podređeni dug s karakteristikama kapitala u različitim oblicima i s različitim značajkama modela otplate (bullet, PIK, sudjelovanje u dobiti, diskontne obveznice, jamstva, opoziv/prodaja)

  Rok dospijeća 4 do 7 godina (grace, varijabilni plan otplate, balon, PIK)

  Iznos od 1 do 5 milijuna eura

 • Položaj

  Primjeri investicija Capex (oprema, postrojenja, zemljište)

  R&D investicije

  širenje tržišta uključujući dugoročno ulaganje u radni kapital

  Akvizicije, Sponzorirano financiranje - LBO 

  Dokapitalizacija, MBO ili razna vlasnička repozicioniranja

1 od 4

  Ključne prednosti rada s nama

  Povećana kapitalna snaga poduzeća kroz kvazi kapital/mezzanine sudjelovanje u dugu

  Jača pozicija otplate duga

  Fleksibilnost tijekom investicijskog razdoblja

  Promjena strukture financiranje nakon ulaganja ili dodatno financiranje (dodatno financiranje u slučaju prekoračenja troškova, kašnjenja ulaganja i sl.)

  Izravan rad s vlasnikom tvrtke kako bi se postigla optimalna financijska struktura i uskladili interesi svih dionika transakcije.

  Kontaktirajte nas izravno ili putem vaše poslovne banke.